Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Polish

Join us

Informacje o zamawianiu
Informacje o zamawianiu

Składanie zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu przez naszą stronę internetową www.castlemalting.com lub faxem pod nr: +32 (0) 87 352234. Nasz personel obsługi klienta jest dostępny w godzinach 8.00-17.00 (czasu belgijskiego), od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: +32 (0) 87 662095.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących informacji:

 • Nazwa firmy i nazwisko osoby kontaktowej;
 • Telefon, adres e-mail i nr faxu;
 • Dokładny adres dostawy z kodem pocztowym (jeśli chcieliby Państwo, byśmy zorganizowali transport drogą lądową) lub port docelowy (jeśli chcieliby Państwo, byśmy zorganizowali transport drogą morską);
 • Nazwa i rodzaj produktu oraz typ opakowania;
 • Ilość każdego z produktów;
 • Oczekiwana data odbioru/dostawy;
 • Warunki handlowe (Incoterms).

Po wpłynięciu zamówienia nasz przedstawiciel działu obsługi klienta zwróci się do Państwa z potwierdzeniem i dalszymi informacjami w przeciągu kilku dni.

W przypadku trudności przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt pod nr: +32 (0) 87 662095.


Transport

Jeśli życzą sobie Państwo, żeby transport został zorganizowany przez nas, prosimy o wyszczególnienie przy zamawianiu czy potrzebują Państwo którejkolwiek z poniższych usług (mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami):

 • Konkretna data i czas dostawy;
 • Ciężarówka z windą;
 • Wózek paletowy;
 • Wcześniejszy kontakt telefoniczny;
 • Powiadomienie kierowcy o rozładunku ręcznym;
 • Dodatkowy wąż (dostawy luzem).

Jeśli nie ustalono inaczej, do zamówienia przydzielony zostanie przewoźnik z najlepszą stawką dla danego miejsca przeznaczenia. Mamy podpisane programy zniżkowe z licznymi przewoźnikami zajmującymi się transportem ładunków częściowych (LTL – Less Than Truckload), oraz drobnicowych (LCL – Less Than Container Load).

Odbiór słodu w workach

Przed pokwitowaniem listu przewozowego dostawy każdy worek i/lub paleta musi zostać sprawdzona. Proszę zwrócić uwagę na podarte lub uszkodzone worki i sprawdzić czy żadnego nie brakuje. Pomocne może być odniesienie się do arkusza zawartości palety przyczepionego do każdej z nich. Najprostszym sposobem jest sprawdzanie produktów na bieżąco, w trakcie rozładunku, lecz jeśli będą Państwo potrzebować więcej czasu, kierowca jest zobowiązany zaczekać!

W wypadku wystąpienia problemów:

 • Po pierwsze, proszę odnotować na liście przewozowym ilość zagubionych lub uszkodzonych worków (lub inne nieprawidłowości, które miały miejsce) przed jego podpisaniem.

 • Proszę zadzwonić do Castle Malting® pod nr: + 32 (0) 87 840 290 w ciągu 72 godzin, aby zgłosić wszelkie problemy. Może nastąpić konieczność przygotowania roszczenia w Państwa imieniu. W tym celu problem musi być odnotowany na liście przewozowym. Proszę upewnić się, że Państwa pracownicy nadzorujący rozładunek będą przestrzegać tej procedury.

Przechowywanie słodu

Castle Malting® dostarcza słód wolny od wszelkich insektów. Jednakże, po opuszczeniu słodowni produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Zalecamy stosowanie poniższych środków zapobiegawczych:

 • Przeprowadzane w regularnych odstępach czasu inspekcje powierzchni magazynowych, w których składowany jest słód. Ma to szczególne znaczenie gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 20° C (64° F).

 • Słód powinien być przechowywany w czystych, chłodnych (< 22 °C), suchych (< 35 RH %) i wolnych od szkodników pomieszczeniach.

 • Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się owadów mogą Państwo rozważyć okresową fumigację powierzchni magazynowych.

 • Jeżeli magazynowanie przebiega w dobrych warunkach, sugerujemy wykorzystanie produktów nieśrutowanych w przeciągu 18-24 miesięcy od daty produkcji. Dla produktów śrutowanych zalecamy zużycie ich przed upływem 3 miesięcy.

Raporty z analizy słodu

Arkusze analiz dla zamówionych przez Państwa słodów, dostępne do wydruku w dziale Usługi (Analizy Słodu).


(libra 0.2852 sec.)