Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Ukrainean

Калькулятор

Калькуляція кольоровості солоду

В даний час у пивоварній промисловості використовують дві шкали кольоровості солоду – SRM в США та EBC в Європі.

В основі шкали SRM (Standard Research Method) лежить більш старша шкала кольоровості Lovibond, а на практиці кольоровість згідно SRM та кольоровість згідно Lovibond однакові.

Американські пивовари використовують шкалу Lovibond для опису солоду, в той час як шкала SRM використовується для визначення кольору готового пива.

Колір сусла згідно EBC: Колір сусла згідно SRM:
Колір сусла згідно SRM: Колір сусла згідно EBC:

Калькулятор необхідної кількості хмелю


За допомогою цього калькулятора Ви можете розрахувати кількість хмелю, необхідну для отримання бажаного ступеню гіркоти пива.
BUs – Bitterness Units – одиниця гіркоти
Кількість, необхідна для розрахунків Примітки та рекомендації
Вміст альфа кислот в обраному Вами сорті хмелю [%] 1 кг -> мг гіркоти
Необхідний ступінь гіркоти (BU) [мг/літр]
Вміст альфа кислот [%] Залежить від обладнання та умов виробництва
Бажаний обсяг пива [барель] . . . X 164 = [літри]
Необхідна кількість хмелю [кг]
Наш калькулятор є лише приблизним покажчиком до розрахунків необхідної Вам у виробництві кількості хмелю.


(libra 0.2188 sec.)