Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Romanian

Condiții
STANDARD CONDITIONS OF CASTLE MALTING

1. Generale
Aceste condiții se aplică pentru toate vânzările noastre. Clientul trebuie să respecte, în totalitate, Conditiile Standarde pentru fiecare comandă plasată. Castle Malting® își rezervă dreptul de a solicita garanții suplimentare, în caz de schimbare a situației financiare și în mod special al solvabilității clientului. În astfel de cazuri, Castle Malting® ar putea anula orice comandă plasată de client. INCOTERMS (ediția 2000) se aplică, în măsura în care sunt relevante pentru vânzările internaționale.


2.Reclamații
Orice reclamații făcute de client nu vor afecta obligația clientului de a deconta orice factură la data scadentă. În cazul în care bunurile livrate clientului sunt defecte sau necorespunzătoare, Castle Malting® trebuie să le înlocuiască.


3. Prețuri și perioada de livrare
Prețurile și perioada de livrare sunt stipulate în contractul semnat dintre client și Castle Malting.


4. Plățile
Facturile trebuie să fie achitate la termenul prestabilit în contractul încheiat între client și Castle Malting. Orice factură neachitată la data scadenței, fără vreo cerere oficială prealabilă, va produce o dobândă de minim 1,5% pentru întârziere pe lună și implică automat o creștere de 15% cu un minim de 125 EUR, în conformitate cu repararea daunelor. În plus, Castle Malting® va avea posibilitatea să anuleze comenzile care nu au fost încă executate sau să solicite o plată în avans. Clientul va acoperi toate cheltuielile, care rezultă dintr-un cotație de acoperire a sumei datorate în fața instanței competente.


5. Titlu de deținător al produselor
Titlu de deținător al produselor nu trebuie să treacă la client până când nu a fost efectuată o plată integrală a prețului contractului. În cazul în care o cerere de recuperare a mărfurilor a fost făcută și contactul a fost anulat, Castle Malting® poate solicita achitarea despăgubirilor pentru orice pierdere în valoare mărfurilor recuperate.


6. Rezilierea contractului
În cazul nerespectării de către client a oricăreia dintre aceste obligații și în cazul în care nu primim nici un răspuns din partea timp de 10 zile, de la expedierea scrisoarei oficiale, Castle Malting® poate rezilia contractul cu efect imediat.

7. Force Majeure
Orice eveniment aflat în afara controlului Castle Malting, și în special orice acțiune industrială, accident operațional sau problema legată de transportul de materie primă sau orice incendiu, inundație, defectare sau înghețare a mașinilor se consideră un eveniment de force majeure. În cazul în care evenimentul poate provoca doar perturbări temporare, contractul se suspendă numai pe durata evenimentului.


8. Disputele
Dacă clientul nu și-a primit documentul despre "Condițiile Generale" în limba maternă, aceasta nu îl eliberează de la conformarea acestora. În cazul unei dispute dintre parți, conflictele vor fi rezolvate într-o instanță judecătoreasca în orașul Verviers, Belgia. Orice dispută dintre client și compania Castle Malting® vor fi rezolvate conform legislației belgiene.


9. Revendicarea pierderilor
Orice întârziere a plății va duce la o compensație pentru acoperirea pierderilor în valoare de 40 EUR, adițional la pierderile suferite datorita întârzierii plății (articolul L.441-6, al 12 din Codul Vânzărilor).


(libra 0.2500 sec.)