Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Ukrainean

Standard conditions of Castle Malting
Умови

1. Загальні умови
Дані умови застосовуються до всіх наших продажів. При кожному замовленні нашої продукції покупець буде повністю зв`язаний даними умовами, стандартні умови компанії – покупця будуть мати силу тільки у випадку письмового погодження на це компанії Castle Malting. Castle Malting® залишає за собою право вимагати додаткових гарантій від покупця у випадку змін фінансового стану, а надто платоспроможності покупця. У випадку ненадання таких гарантій покупцем, Castle Malting® має право відмінити будь-яке розміщене таким покупцем замовлення. Всі міжнародні продажі будуть здійснюватися на умовах INCOTERMS (2000).


2. Претензії
Будь-які претензії, висунуті покупцем, не вплинуть на його обов`язки щодо сплати виставлених рахунків у встановлені терміни. У випадку пошкодження або невідповідності якості поставлених товарів покупцю, Castle Malting® зобов`язується лише замінити ці товари.


3. Ціни та строки доставки
Ціни та строки доставки обумовлюються в контрактах, укладених між покупцем та Castle Malting.


4. Оплата
Виставлені рахунки мають бути сплачені в передбачений контрактом термін. Будь-який не сплачений в передбачений термін рахунок спричинить (без попереднього формального повідомлення) щомісячне нарахування комісії за відтермінування в мінімальному розмірі 1,5% від суми до сплати, а також автоматичне збільшення суми до сплати на 15% (мінімум на 125,00 євро), згідно із встановленими та загальноприйнятими нормами відшкодування збитків. Крім того Castle Malting® залишає право відмінити ще не виконані замовлення або вимагати передплати за наступні замовлення. Покупець бере на себе зобов`язання із покриття всіх витрат на можливі судові слухання щодо вирішення даної ситуації.


5. Право власності на товар
Право власності на товар переходить до покупця тільки після оплати повної суми контракту. У випадку заявки на повернення товару та розірвання контракту Castle Malting® має право вимагати відшкодування будь-яких збитків, що були понесені внаслідок знецінення поверненого товару.


6. Розірвання контракту
У випадку, коли покупець не виконує будь-яке із наведених вище умов, а офіційні повідомлення, зроблені Castle Malting® покупцеві, залишаються без відповіді протягом десяти днів, Castle Malting® може негайно розірвати контракт із покупцем.


7. Форс-мажор
Будь-які події поза межами контролю Castle Malting, а надто – страйки робітників, аварії на виробництві або проблеми із постачанням сировини, пожежі, повені, поломка або простій обладнання будуть визнані обставинами непереборної сили. Якщо такі обставини будуть мати короткочасний характер, виконання контрактних зобов`язань буде відтерміноване на період дії цих обставин.


8. Розбіжності
Неотримання наших загальних умов покупцем його рідною мовою не звільняє його від їх виконання. У випадку розбіжностей між сторонами сторони погоджуються на вирішення суперечок в компетентному суді міста Верв`є, Бельгія. Будь-які розбіжності між покупцем та Castle Malting® будуть вирішені тільки у відповідності до законів Королівства Бельгія.


9. Врегулювання збитків
Будь-яка затримка оплати несе за собою компенсацію за понесені збитки в розмірі 40,00 євро, додатково до збитків, понесених в результаті простроченого платежу (стаття L.441-6, al 12 Торговельного кодексу).

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.     Ok     Ні      Privacy Policy   

(libra 0.7656 sec.)