Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Danish

Forretningsbetingelser
STANDARD CONDITIONS OF CASTLE MALTING

1. Generel
Disse betingelser gælder for alle salg. Kunder bliver ved afgivelser af enhver ordre, omfattet af disse standard betingelser, med mindre det er aftalt skriftlig, at ordren ikke er omfattet er nærværende betingelser. Castle Malting® forebeholder sig ret til, at kræve yderlig finansiel garanti. Hvis kunder ikke fremskaffer den fornødne garanti, forbeholder Castle Malting® til retten til at annullerer bestillingen. INCOTERMS (2000 edition) skal hvor det er relevant gælder for alle internationale køb.


2. Reklamation
Alle reklamationer foretaget af kunder, påvirker ikke kundens forpligtelser til at betale hele den fremsendte faktura. Hvis kunden modtager produkter med fejl, eller beskadiget, har Castle Malting® ret til at levere erstatningsvarer.


3. Priser og levering
Priser og leveringsperioder er aftaltt i kontrakten mellem kunden og Castle Malting.


4. Betaling
Fresendte fakturaer skal betales præcis, indenfor den i kontrakten aftale periode, mellem kunder og Castle Malting. Alle forfaldne fakturaer vil blive pålagt en rente på 1,5 rente pr. Måned, og bliver automatisk forhøjet med 15 % stigning min. 125 EUR. Castle Malting® forbeholder sig ligeledes retten til at annullerer fremtidige ordre, der ikke er i gangsat, og forlange forudbetaling for disse. Det er kunden pålagt at betale alle omkostninger i forbindelse med opkrævningen.


5. Ejendomsret
Ejendomsretten overgives ikke til kunden, før denne har betalt det fulde faktura beløb. Hvis der er indgivet en reklamation, og kontrakten er annulleret, Castle Malting® forbeholder sig rette til at opkræve kunden enhver værditab det kan være opstået på leveringen.


6. Opsigelse
Hvis kunden forsømmer at overholde sine forpligtelser, kan Castle Malting® sende en officiel meddelelse til kunden, og opsige aftalen med 10 dages varsel.


7. Force Majeure
Enhver hændelse som ligger udenfor Castle Maltings kontrol, og i særdeleshed, pludselige opståede fejl på fabrikken, problemer opstået i forbindelse med transport, brand, oversvømmelse, nedbrug på maskiner. Alle disse forhold vil bliver betragtet som force majeure. Hvis der er tale om en midlertidig forstyrrelse, kontrakten kan kun ophæves for den specifikke handling.


8. Uoverensstemmelse
Selvom kunden ikke har modtaget disse standard betingelser på eget sprog, der er disse stadigvæk gældende. I tilfælde af uenighed mellem parterne, og ikke andet udtrykkelig aer aftalt, er det op til retten i Verviers i Belgien af afgøre tvisten. Em hver tvst mellem parterne afgøres efter belgisk lov.


9. Erstatning
Enhver forsinkelse af betaling, bil blive pålagt 40 EUR, i tillæg for for som følge af forsinkelsen, i henhold til (artikel L.441-6 al 12 of Code of Commerce).

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne side, antager vi, at du er tilfreds med den.     Ok     Nej      Privacy Policy   

(libra 1.4297 sec.)