ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Aurantii amarae fructi cortex pulvis
ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ