ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ BIO
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium tot. bio.
ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ BIO