ΓΑΛΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (GALIUM ODORATUM- SWEET WOODRUFF)
Asperulae odoratae herba
ΓΑΛΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (GALIUM ODORATUM- SWEET WOODRUFF)