ΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
Angelica archangelica
ΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ