ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ
Aurantii amarae fructi cortex
ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ