ΚΑΡΔΑΜΟ (ΚΑΡΠΟΣ)
Cardamoni fructus
ΚΑΡΔΑΜΟ (ΚΑΡΠΟΣ)