ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Coriandri fructus pulvis
ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ