ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΣΚΟΝΗ)
Anisi stellati fructus pulvis
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΣΚΟΝΗ)