ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ)
Anisi stellati fructus
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ)