ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ)
Anisi stellati fructus
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ)