ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (19.7KG)
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium conc.
ΦΛΟΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΟΥ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟΣ (19.7KG)