Βύνη: CHÂTEAU ΣΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ LIGHT NATURE® 16 EBC (WHEAT MUNICH LIGHT NATURE) (14-18 EBC)
IsNew IsBio
Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την ακριβή ποσότητα και την προτιμούμενη συσκευασία για τα προιόντα πού σας ενδιαφέρουν.
Τα στοιχεία που συνοδεύονται από αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά!

*Ποσότητα  κιλά
*Επεξεργάσμένο ως - Ολόκληροι σπόροι (0)
- Αλεσμένη βύνη (1)
*Συσκευασία - Σάκοι των 25 κιλών (0)
- Μεγάλοι σάκοι (big bags) (1)
- Χωρίς συσκευασία (2)