ШАТО ВІТ БЛАН ОРГАНІЧНИЙ®
Колір згідно EBC Max. 5.5; Колір згідно Lovibond Max. 2.6