MALT CHÂTEAU RYE EKOLOGICZNY (RYE NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 4 – 10; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1 – 4.