CHÂTEAU CHIT WHEAT MALT FLAKES EKOLOGICZNY (CHIT WHEAT NATURE MALT FLAKES)
Kolor brzeczki w EBC 5-9; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.4 – 3.