CHÂTEAU CHIT BARLEY MALT FLAKES EKOLOGICZNY (CHIT BARLEY NATURE MALT FLAKES)
Kolor brzeczki w EBC 3 – 7; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.7 – 3.