ШАТО ЧИТ ВИТ® (пластівці)
Колір згідно EBC 5-9; Колір згідно Lovibond 2.4 – 3.