CHÂTEAU SPECIAL Belgium EKOLOGICZNY (SPECIAL B NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 300; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 113.1