ШАТО ПЕЙЛ ЭЛЬ ОРГАНІЧНИЙ
Колір згідно EBC 7-10; Колір згідно Lovibond 3.2-4.3