DocTopBanner720PO.jpg
SPECYFIKACJA

MALT CHÂTEAU RYE®
Rok zbiorów 2021


Parametr Jednostka Min Max
Wilgotność %   6.0
Ekstrakt (sucha baza) % 83  
Kolor brzeczki EBC(Lov.) 3 (1.7) 8 (3.6)
Całkowite białko %   11.0
Kruchość %   80.0
Szklistość (pełne ziarna) %   3.0
Scukrzanie Minutes   15
Cechy
A fully modified de-husked type of malt with high β-Glucan content. It performs well in a single temperature infusion mash.
Charakterystyka
Gives a golden color to your beer. This malt imparts a unique touch of rye flavor and adds an interesting complexity by performing a new twist in many well-known beer styles.
Usage
Rye ales and lagers, special beers, seasonal beers. Up to 30% of the mix.
Przechowywanie i okres trwałości
Malt should be stored in a clean, cool (< 22 °C), dry (< 35 RH %) and pest free environment. If these conditions are observed, we recommend using all whole kernel products within 24 months from the date of manufacture and all milled products within 3 months. Improperly stored malts can lose freshness and flavor.
Opakowanie
Bags (25kg, 50kg); Big Bags (400 - 1,400kg). All types of packaging – in 20’ or 40’ containers for export.
WAŻNE

Wszystkie nasze słody można prześledzić od upraw jęczmienia, przez wszystkie etapy słodowania, po dostawę, zgodnie z dekretem Rady Europy UE 178-2002.

Wszystkie nasze słody produkowane są z wykorzystaniem tradycyjnego, dziewięciodniowego procesu słodowania – stanowi to gwarancję stałego, wysokiego stopnia przetworzenia ziarna oraz najwyższej jakości słodów premium.

Całkowity brak, we wszystkich naszych słodach, jakichkolwiek organizmów modyfikowanych genetycznie, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Oznacza to gwarancję, że nasze słody są WOLNE OD GMO. Nasze słody produkowane są w ścisłej zgodności z międzynarodowymi wymaganiami HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) oraz z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000.

Nasze słody pozostają w ścisłej zgodności z unijnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych ilości resztek pestycydów, herbicydów, środków grzybo- i owadobójczych, jak również śladów mykotoksyn i nitrozoamin w surowcach.

Wszystkie słody transportujemy zgodnie z certyfikatem GMP.

Na naszej stronie www.castlemalting.com możesz obejrzeć i wydrukować wyniki analiz dostarczonych Tobie słodów.
PixelGreen
Siedziba: Chemin du Couloury 1, 4800 Lambermont, Belgia
Słodownia: Rue de Mons 94, 7970 Beloeil, Belgia
Tel.: + 32 (0) 87 662095; Fax: +32 (0) 87 352234; info@castlemalting.com; www.castlemalting.com
Zarejestrowana Tournai 79754; VAT: BE.455013439; IBAN: BE11 3700 9054 5648; BIC. BBRUBEBB