CHÂTEAU CHIT BARLEY MALT FLAKES
Kolor brzeczki w EBC 3 – 7; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.7 – 3.