CHÂTEAU CHOCOLAT EKOLOGICZNY (CHOCOLAT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 900; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 563.1