CHÂTEAU CHOCOLAT
Kolor brzeczki w EBC 900; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 340.1